Thông Tin Truyện

Từ Vạn Giới Trở Về Làm Vú Em

Từ Vạn Giới Trở Về Làm Vú Em

Đọc Truyện
4.1(1184 lượt)

Tác giả: Đạm Mạt Tổng Tương Nghi

Thể loại: Truyện Teen, Tiên Hiệp, Đô Thị, Huyển Ảo

Số Chương: 5

Trạng thái: Còn tiếp

Nội Dung Truyện

Đọc tiểu thuyết tiếng anh (English Novel, Light Novel, Kungfu Novel, Web Novel) tại https://webnovelonline.com/

Tung hoành chư thiên vạn giới bốn ngàn năm hơn, cơ duyên xảo hợp, tim được đường từ chư thiên vạn giới trở về, lại phát hiện chính mình có một cái nữ nhi, từ đây mở ra toàn chức vú em con đường, đương nhiên còn muốn sủng thê.
 “Ba ba, ta muốn nhìn sao băng mà.” 
“Chờ, ba ba đi đánh nát sao trời....

Loading...