Thông Tin Truyện

Tông Chủ Người Đâu

Tông Chủ Người Đâu

Đọc Truyện
4.4(773 lượt)

Tác giả: Mục Cổ Thần Chung

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyển Ảo, Hệ Thống, Tu Chân

Số Chương:

Trạng thái:

Nội Dung Truyện

Đọc tiểu thuyết tiếng anh (English Novel, Light Novel, Kungfu Novel, Web Novel) tại https://webnovelonline.com/

Lâm Tiên Giới, Đại Hoang Sơn, Vô Tẫn môn. "Đại Sư Huynh, cái kia lão đầu lại tới!" "Trước hết để cho hắn ở chân núi chờ lấy." "Không tốt a Đại Sư Huynh, nhân gia dù sao là một cái Thiên Tôn, hơn nữa còn là đến bái kiến Tông Chủ." "Hắn lại đánh không lại ta." "Tốt sư huynh, bất quá Sư Đệ quả thự...

Loading...