Thông Tin Truyện

Siêu Thạc sĩ Legend ( dịch )

Siêu Thạc sĩ Legend ( dịch )

Đọc Truyện
4.8(1133 lượt)

Tác giả: yy

Thể loại: Huyển Ảo, Ma Pháp

Số Chương: 5

Trạng thái: Còn tiếp

Nội Dung Truyện

Đọc tiểu thuyết tiếng anh (English Novel, Light Novel, Kungfu Novel, Web Novel) tại https://webnovelonline.com/

Bất ngờ tìm thấy thông tin đăng nhập, tôi muốn chơi huyền thoại với nỗi nhớ, tôi không ngờ mình vô tình liên kết với mạng tương lai, đăng nhập thành công vào trò chơi ảo thế giới huyền thoại, nhưng cũng có khả năng giống như BUG - hỏa lực không giới hạn.  Trong khi những người khác vẫn lo lắng về vi...

Loading...